Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op online-trainingen van Elise Verheul en op individuele ouderbegeleiding


1. Organisatie/Werkwijze

Theatershow Kindlief en de online-trainingen ‘Help Je Boze Kind Blij Te Zijn’, 'Liefdevol Grenzen Stellen', 'De Belevingswereld Van Je Kind', 'Kindlief-Online', 'De Verdieping' en 'Verbind met je Kind' en de online-workshops gegeven door Elise Verheul zijn door Elise Verheul van Vreugdevol Ouderschap ontwikkeld.
Individuele ouderbegeleiding wordt gegeven door Elise Verheul, en vindt plaats online (in Zoom) of telefonisch. 


2. Betaling

2.a. Bij betaling in één keer betaalt de klant het totaalbedrag (incl. 21% btw)

2.b. Bij betaling in termijnen gaat de klant akkoord met automatische incasso voor de daartoe geldende maanden.

De klant machtig Elise Verheul om het maandelijkse bedrag automatisch af te schrijven.
De incasso wordt automatisch beëindigd zodra de desbetreffende maandtermijnen voorbij zijn. 

Bij niet tijdige betaling kan deelname stopgezet worden door Elise Verheul.


3.  Annulering

De klant heeft na inschrijving van een online-training een bedenktermijn van veertien werkdagen.
Voor individuele ouderbegeleiding geldt deze bedenktermijn niet. 


4. Opzegging

Elise Verheul heeft het recht deelname op te zeggen, indien een klant:

-niet voldaan heeft aan de betalingsplicht

-onjuiste gegevens heeft verschaft

-fraude heeft gepleegd

-zich onheus gedraagt in de community

-of om een andere, hier niet genoemde reden.


5. Copyright

Alle beeldmateriaal en teksten op de website www.community.vreugdevolouderschapexpert.nl,  www.vreugdevolouderschap.nl en www.eliseverheul.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor alle online-workshops die Elise Verheul geeft. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze websites en/of online-workshops, zonder schriftelijke goedkeuring van Elise Verheul is niet toegestaan.


6. Aansprakelijkheid

Elise Verheul is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van toepassing door de deelnemer van het geleerde in de online-programma's en ouderbegeleiding dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.


7. Veel succes en ook plezier gewenst!

Als iets niet naar wens is, verneem ik het graag.

En als het juist wél naar wens is, verneem ik het ook heel graag!Hartelijke groet, Elise Verheul

info@eliseverheul.nl